2019.12.01 – Lectures del diumenge primer d’Advent A – 1 de desembre de 2019

Aquest és l’enllaç, primer en pdf i tot seguit en imatge.

Diumenge Advent 1 A