Estat de comptes del Santuari de Rocaprevera a 31 de desembre de 2017

Aquest és l’estat de compimagestes del Santuari de Rocaprevera a 31 de desembre de 2017.