La reunió del Consell del 4 de setembre de 2017

Sala reunions Sant Feliu 004

La reunió d’avui és la de començament de curs i això sempre té una importància especial.

La lectura atenta d’un breu fragment de l’evangeli de sant Lluc (15,1-10) ens situà de nou en el lema “veniu a celebrar-ho” que ens ha acompanyat durant tot el curs passat. I resàrem el Parenostre.

L’acta es va aprovar per unanimitat. I es donà la benvinguda a en Miquel Àngel Sala que hi ve en representació de la comissió de Rocaprevera.

Hi van haver informacions diverses:

  • Es farà l’acte de reconeixement i comiat a mn. Joan Rubió, que presidirà la celebració eucarística que es celebrarà al santuari de Rocaprevera el dilluns de l’Aplec, a les 11 del matí. Se li adreçaran uns mots d’agraïment pels anys que ha estat a Torelló i se li farà un obsequi.
  • Sobre el camp de futbol del Montserratí, s’informa que està tot decidit i aprovat, però encara no s’ha signat res.
  • La jubilació de mn. Joan Rubió fa que actualment a Torelló només hi hagi un capellà. Això obliga a reestructurar la freqüència de les celebracions. S’acorda que la parròquia de Sant Feliu quedarà sense celebració eucarística els dimarts i dijous que no siguin festius. Per tant: els dilluns, dimecres i divendres, així com també els dissabtes i diumenges hi haurà missa a la parròquia de Sant Feliu, i els dimarts i dijous, així com també els dissabtes i diumenges, hi haurà missa a la parròquia de Montserrat. A la residència es continuarà celebrant l’eucaristia els dissabtes a la tarda. Per assegurar les celebracions que tindran lloc amb motiu de la majoria d’enterraments caldrà comptar amb la presència d’algun que altre capellà de parròquies veïnes.
  • S’apunta la conveniència de crear algun que altre petit equip a fi que, prèvia una sòlida formació, pugui fer-se càrrec de les celebracions quan no és possible la presència d’un capellà.
  • Es constata que hi ha persones que s’interessen per la Paraula de Déu que es llegeix en les celebracions. Aquesta constatació queda palesa en el fet de què hi ha qui agafa els fulls on s’hi troben impreses les lectures que han estat comentades i aprofundides en la trobada de lectors que es celebra una vegada cada mes. L’acceptació que tenen aquests fulls convida a fer-ne una publicació més extensa.
  • L’última trobada amb la comunitat musulmana es va celebrar el passat dia 16 de juny. Es valora molt positivament l’experiència viscuda. S’insinua la possibilitat d’un nou retrobament entorn de Nadal. També es parla de la conveniència de realitzar trobades conjuntes en petits grups. Això afavoriria un coneixement mutu que a tots ens resultaria profitós tant personalment com comunitària.

Després es passa a la reflexió sobre quin ha de ser el lema pastoral per a aquest nou curs. S’acorda el següent:

«Viure en comunió fraterna» (Ac 2,42)

Va resultar generosa i enriquidora l’aportació dels diferents membres del Consell. El lema escollit ens recorda la vida de les primeres comunitats. És l’evangelista Lluc (Ac 2,42) qui, parlant d’aquells cristians, diu: “Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure en comunió fraterna”.

Així com es va transmetre la missa del dia de Sant Feliu, s’estan fent els passos adients perquè també es transmeti la missa del diumenge de Rocaprevera (17 de Setembre)

Sobre el 25è aniversari de la col·locació de la majòlica de la Mare de Déu de Rocaprevera al Camí dels Degotalls, ja se n’ha parlat amb els monjos del Monestir de Montserrat. Cal concretar-ho.

S’acorda crear un anomenat “petit secretariat” a qui se li encomana planificar la jornada i polir detalls. Juntament amb les altres coses d’aquesta reunió.

Sobre l’assemblea interparroquial, són diversos els temes que poden omplir de sentit i de vida, la propera assemblea. Un dels més importants es considera que és el que es refereix a una profunda revisió de les celebracions eucarístiques.

El Consell es reunirà novament el proper dilluns, dia 6 de novembre, a les 9 del vespre, als locals de la rectoria de Sant Feliu.