La reunió del Consell del 10 de juny de 2017

La reunió d’avui és la de final de curs que tradicionalment es fa a Rocaprevera, en dissabte durant tot el matí, cosa que permet poder tractar temes amb més calma.

Es comença com sempre amb la pregària per a la qual es llegí el fragment de 2Co 13,11-13, perquè l’endemà és la festa de la trinitat i perquè recalca el viure en pau. I resàrem el Parenostre.

L’acta de la reunió anterior que puntualment tots havíem rebut es va aprovar per unanimitat.

Hi van haver primer informacions. I comencen per una de molt important:

 • Mn. Joan Rubió Gorchs, després de gairebé 10 anys d’estar com a vicari a les parròquies de Torelló, residint i encarregant-se directament del santuari de Rocaprevera, ara passa a residir a la Casa Sacerdotal de Vic, ja jubilat. Ell mateix en fa l’explicació amb tota una bona colla de detalls, bonics i fins emocionants.
 • El canvi es farà efectiu l’endemà de sant Joan.
 • No podem respondre cap de les preguntes que amb tota lògica ens fem (què cal fer ara?) perquè ningú des del bisbat ens ha dit res oficialment (!). Ja s’anirà veient i anirem actuant en conseqüència.
 • Sí que acordem que mn. Joan Rubió presidirà la missa del dilluns de l’aplec de Rocaprevera i que aleshores farem efectiu el nostre agraïment.

Després continuem informacions:

 • Sobre les portes obertes a les esglésies.
 • Del camp de futbol de Montserrat sabem el que diu la premsa perquè des del bisbat tampoc no ens han dit res oficialment. De totes maneres valorem molt el fet que s’acabi aquest tema.
 • Sobre la Majòlica a Montserrat, farem les gestions amb el santuari per a celebrar-ne els 25 anys.
 • Parlem de les activitats de la Campanya Solidària i de la xerrada del P. Joan Soler.
 • Tenim informacions sobre la catequesi, amb les Primeres comunions.
 • I sobre les Festes del barri de Montserrat.
 • Amb el Concert de Sant Jordi, de les Nàiades.
 • Del Pelegrinatge a Lurdes.
 • De la situació del conflicte per les signatures de subvencions de l’ajuntament pel canvi que s’ha produït.
 • De la Comissió aplec Rocaprevera (pabordes).
 • De la situació de Càritas.
 • I que estem en el mes del Ramadà i que la comunitat musulmana tornen a convidar a la festa de trencar el dejuni d’un dia d’aquest mes tan important per a ells.

Després es passa a temes de l’economia parroquial:

 • S’ha parlat llargament del complex món dels comptes. S’ha entregat l’estat de comptes a tots i a cada un dels membres del Consell tot explicant detingudament totes i cada una de les partides.
 • Es valora molt positivament i de manera reiterada les aportacions que les parròquies de Torelló fan a Càritas Interparroquial. Aquestes aportacions demostren el compromís cristià del feligresos de Torelló.

Deixem per a la primera reunió del curs vinent les decisions sobre el lema pastoral, sobre l’assemblea interparroquial, juntament amb les decisions que calgui anar prenent per la nova situació.

El Consell es reunirà novament el proper dilluns, dia 4 de setembre, a les 9 del vespre, als locals de la rectoria de Sant Feliu.