2019.04.18 – Lectures del Dijous Sant C – 18 d’abril de 2019

Aquest és l’enllaç, primer en pdf i tot seguit en imatge.

Dijous Sant C