La reunió del Consell del 4 de juny de 2016

Lema 2016 CartellLa reunió d’avui és la de final de curs que tradicionalment es fa a Rocaprevera, en dissabte durant tot el matí, cosa que permet poder tractar temes amb més calma.

Una setmana després de la darrera reunió del Consell vàrem viure el traspàs d’en Josep Barniol, amb qui havíem compartit moltes reunions del Consell. És per això que ens és vivament present. Assaborint el seu record, hem llegit el fragment de l’Evangeli segons Sant Mateu en el que Jesús ens parla de la conveniència d’apropar-nos a Ell per gaudir del repòs (Mt. 11,25-30). Seguidament, units en l’Esperit, hem resat la Pregària que Jesús mateix ens va ensenyar.

Donem per aprovada l’acta de la reunió anterior del 4 d’abril i passem a fer la revisió de les activitats dutes a terme durant el temps transcorregut des de l’última reunió:

 • Catequesis: S’informa sobre les reunions protagonitzades pels catequistes de la Vall del Ges encaminades a reflexionar, revisar i aprofundir tot el que fa referència a les “Misses familiars” que celebren les quatre parròquies de l’esmentada Vall.
  Es constata que aquestes trobades esdevenen molt positives i favorables tant pel que fa a les catequistes com pel que es refereix a les nenes i nens catequitzats.
 • Certificat negatiu referent a delictes sexuals: Es comunica que s’ha rebut una nota del bisbat en la que s’exposa la necessitat de què, abans del dia 30 de juny, tant els catequistes de les diverses parròquies com les persones que treballen en l’educació i formació de la mainada, disposin d’aquest certificat.
 • Campanya solidària: S’informa que la 17ena. campanya solidària es clourà el dia 21 de Juny. Si no fallen les previsions, s’hauran recollit entre sis mil i set mil euros.
 • Valorant positivament els diversos actes que farceixen la campanya, mereix una menció especial la xerrada informativa i formativa que ens va dedicar la germana Molist, monja vedruna. Es comenta que ens va parlar no pas només del que ella sabia, sinó del que ella vivia.
 • Rocaprevera: S’informa que totes aquelles persones que enguany exerceixen com a PABORDES, estan realitzant amb plena dedicació i entrega totes les tasques que els hi ha estat encomanades. Aquestes persones treballen per grups. Cada grup s’encarrega d’alguna de les activitats i així el treball de conjunt resulta més eficaç. Es comenta que el treball resulta força laboriós. Serà Mn. Joan Serrabassa, rector de Manlleu, qui enguany presidirà la concelebració del dia de l’Aplec (18 de setembre).
 • Església de Sant Feliu: Finalment s’ha resolt de manera molt encertada el contratemps ocasionat per uns gambirots que mesos enrere varen trencar alguns vidres dels vitralls que donen relleu a l’església parroquial de Sant Feliu. La reparació dels vitralls, paleta apart, puja a 7.795 euros. La cúpula de l’església presenta desperfectes: teules trencades, possibilitat de degoters… Cal resoldre’ls quan abans millor.
 • Parròquia de Montserrat: Cal trobar la manera d’esquivar els coloms que embruten i deterioren el campanar.
 • Referent a la qüestió del Camp de Futbol del Montserratí, part del qual és propietat del Bisbat i que l’altra part és de propietat Municipal, encara no està resolta del tot ja que s’està a l’espera de què el Bisbat expliqui quina és la seva postura.
 • Es comenta i es valora com a molt positiu el Concert interpretat per la Coral Lloriana Jove en el marc de la parròquia de Montserrat.
 • Es comenta que va resultar interessant i entendridora la sortida que el Cor de la Parròquia juntament amb altra gent compromesa en diverses activitats que ofereix la parròquia, visitant Solsona i el santuari d’EL MIRACLE.
 • Referent a la diada de Montserrat (27 d’abril) es valora molt positivament la Celebració Eucarística que va presidir la diada.
 • Primeres comunions: La celebració va gaudir de la dignitat que li és pròpia.

Després es passa a temes de l’economia parroquial:

 • S’ha parlat llargament del complex món dels comptes. S’ha entregat l’estat de comptes a tots i a cada un dels membres del Consell tot explicant detingudament totes i cada una de les partides.
 • Es valora molt positivament i de manera reiterada les aportacions que les parròquies de Torelló fan a Càritas Interparroquial. Aquestes aportacions demostren el compromís cristià del feligresos de Torelló.
 • Econòmicament convindria ajuntar les dues parròquies, però ens trobaríem en una situació que legalment no està permesa.

S’informa que els organitzadors de la Festa Major han demanat a Càritas si volia “fer” el Pregó de la Festa Major. Aquest oferiment ha generat una rica aportació d’opinions tant a favor com en contra d’aquesta oferta. Calibrades totes les opinions es va decidir donar una resposta afirmativa a la proposta. Ara caldrà trobar la manera de fer-ho de manera que sigui un convit a la Festa i a la vegada no emmascari la fesomia de Càritas.

Planificació del proper curs:

 • Lema: Es remarca que escollir un lema equival a clarificar el treball que fan les parròquies. Tot i que se’n varen apuntar alguns de possibles, la decisió final es prendrà en la reunió que el Consell farà el proper 12 de Setembre.
 • Assemblea Interparroquial: S’ha valorat la conveniència o no-conveniència de fer una nova assemblea quan es compliran sis anys de l’anterior. L’opinió ha estat favorable a una nova assemblea encara que només sigui per airejar i donar a conèixer les activitats que funcionen i qui sap si també podrà servir perquè entri gent nova i aires nous que envigoreixin encara més alguna de les activitats que ja ara funcionen. Es comenta que manquen persones disposades a dedicar temps de la seva vida a fer costat a persones malaltes.
 • Celebració comunitària del Sagrament de la Unció dels malalts: Hauran passat dos anys de l’última celebració comunitària d’aquest sagrament quan, a la primavera del 2017, celebrarem comunitàriament l’administració d’aquest sagrament.
 • CONSTATACIONS: La situació familiar per la que passa qui fins ara feia les funcions de sagristà a la parròquia de Sant Feliu, fa que aquesta parròquia en aquest aspecte quedi un xic desassistida. Cal plantejar-se què cal fer. Mentrestant hi col•laboraran tres o quatre persones.
 • Parlar d’aquesta situació, ha servit per plantejar-se la possibilitat de mantenir obertes unes hores cada dia les portes de cada una de les dues parròquies. Aquesta possibilitat, demana que hi hagi un equip de voluntaris que garanteixen el fet d’obrir i tancar les esglésies i, en la mesura que sigui possible, vetllar per garantir el correcte funcionament d’aquest servei.
 • Es constata que tant a Sant Feliu com a Montserrat el servei dels micròfons actuals ha quedat deteriorat. Aquest fet exigeix proveir-se d’un equip nou. El pressupost s’enfila a uns 7.500 euros (3.000 a Montserrat i 4.500 a Sant Feliu)

El Consell es reunirà novament el proper dilluns, dia 12 de setembre, a les 9 del vespre, als locals de la rectoria de Sant Feliu.