Trobada amb els pares i Missa familiar del 19 d’octubre de 2019

El dissabte, dia 19 d’octubre de 2019, de 5 a 6 de la tarda, ens hem trobat de manera conjunta els pares dels nens i nenes de primer curs de catequesi (mentre els nens i nenes també feien el seu grup) de les parròquies de Sant Feliu i de Montserrat de Torelló, i de Sant Pere i Sant Vicenç de Torelló al Casal de Sant Feliu. Ha estat la primera trobada del curs.

Hem estat fent amb els pares un tema de formació, amb el mossèn i les catequistes, tema que després els ha de servir per ajudar els nens i nenes en la comprensió i assimilació del que van fent a la catequesi.

El tema ha estat la Paraula de Déu, per a comprendre el Nou Testament que tots tenen i per aprendre a fer-lo servir.

Aquest ha estat el guió del tema, en pdf i en imatge.

Paraula de Déu 01

A les 8 del vespre hem anat a la Missa Familiar a Sant Feliu, juntament amb els nens i els pares de segon curs. La presentació dels espais, dels signes i de l’ordre de la missa ha estat el primer que s’ha fet en la celebració. I aquesta catequesi anirà continuant en les altres misses familiars.