La reunió del Consell del 12 de setembre de 2016

Sala reunions Sant Feliu 004

La reunió d’avui és la de començament de curs i com a pas previ a la pregària es notifica el traspàs de Mossèn Josep Padrós Claris, secretari particular de Mons. Jaume Camprodon. Durant tres anys (setembre del 2004-setembre del 2007) exercí com a vicari de les Parròquies de Torelló.

La lectura atenta d’un breu fragment de la 1ª carta de Joan (3,1-3) ens convidà a agrair al bon Déu que ens hagi volgut fer fills seus, confiant-nos la seva bondat. I resàrem el Parenostre.

L’acta es va aprovar per unanimitat.

Hi van haver informacions diverses:

  • El resultat de la Campanya Solidària. Tot ha estat favorable; no només per la quantitat recollida que demostra la generositat de moltes persones (poc més d’onze mil euros), sinó també per l’entusiasme d’aquells que han fet possible aquesta campanya. Se’ns informà que en Pau Vidal –un dels dos missioners a qui es confià el resultat
    econòmic de la campanya- ha passat una temporada al Ripollès. L’altre missioner, l’Àlvar Sànchez, no tardarà a venir a Catalunya. La seva vinguda permetrà compartir una profitosa estona amb els membres de la campanya.
  • Aplec de Rpcaprevera. Es fa una exposició oral però viva i compromesa dels diversos actes tan religiososcom populars que farciran de sentit l’Aplec.
  • S’informa de les obres que s’han hagut de realitzar a la sagristia de la Parròquia de Montserrat, encaminades a vèncer les humitats que ho malmetien tot. S’ha demanat pressupost per reparar o canviar els equips de so de cada una de les parròquies. El pressupost és difícil de digerir ja que l’economia de les Parròquies és la que és i no dóna per més.
  • Camp de futbol. Encara persisteixen les negociacions per trobar una sortida a aquesta propietat compartida. Sembla ser que l’ajuntament voldria una cessió per part del bisbat, però que aquesta cessió fos d’ús gratuït. El Consell de Pastoral, tot i pensar que aquest tema no és de la seva incumbència, apunta que una possible sortida podria ser negociar un lloguer. Els diners d’aquest lloguer podrien alleugerir l’abonament de les despeses que comporta el manteniment de cada una de les parròquies.
  • Càritas i el pregó de la Festa Major.Els comentaris es fan ressò de la dignitat amb què es va tractar el tema. No era fàcil conjuminar les dues realitats, però va resultar un treball molt ben lligat, emmarcat de manera excel·lent tant pel que fa a la part plàstica, com musical. L’excel·lent oratòria dels locutors i l’encert de qui va redactar el text va ajudar a què tothom qui ho escoltà li quedés molt clar que Càritas és Església.
  • Pregària amb la comunitat musulmana. Es va assistir i participar en la trobada amb la Comunitat Musulmana. S’intentarà que en dates properes a la festa de NADAL, es pugui fer una celebració de caire cristià.
  • Catequesi. S’informa del començament de curs.

Després es passa a la reflexió sobre quin ha de ser el lema pastoral per a aquest nou curs. S’acorda el següent:

“Veniu a celebrar-ho” (Lc 15,6.9)

És la frase amb la que e conclou cadascuna de les tres paràboles de la misericòrdia. I va ser la manera d’acabar el pregó de la Festa Major.

Passem a parlar de l’assemblea interparorquial. Amb la intenció de començar a treballar-hi s’ha cregut convenient crear una petita comissió que en dibuixi l’esquema.

Seria desitjable poder mantenir les portes obertes de les esglésies de les dues parròquies
respectant uns horaris.

Confirmacions i Unció dels malalts. Si no surten inconvenients d’última hora, el  sagrament de la Confirmació s’administrarà a l’església de Sant Feliu, el dia 7 de gener del 2017. Si res ho impedeix la celebració comunitària de la Unció dels Malalts tindrà lloc al Santuari de Rocaprevera el dissabte dia 22 d’abril de l’any 2017.

Al final es parla de la possibilitat de què enguany també hi hagi la tradicional exposició de Pessebres a l’església de la Parròquia de Montserrat. Tot sembla indicar que es podrà mantenir aquesta tradició. Referent a les Caramelles, sembla ser que, malauradament, enguany no hi haurà cantada de Caramelles.

El Consell es reunirà novament el proper dilluns, dia 7 de novembre, a les 9 del vespre, als locals de la rectoria de Sant Feliu.