2019.09.01 – Lectures del diumenge 22 C – 1 de setembre de 2019

Aquest és l’enllaç, primer en pdf i tot seguit en imatge.

Diumenge 22 C