2016.01.01 – Lectures de Santa Maria C – 1 de gener de 2016

Aquest és l’enllaç, primer en pdf i tot seguit en imatge.

Santa Maria CSanta Maria C_Página_1