La reunió de la Comissió parroquial per al Santuari de Rocaprevera del 4 de desembre de 2019

El dimecres, dia 4 de desembre es va reunir la Comissió parroquial per al Santuari de Rocaprevera. Ho va fer de conjunt amb els pabordes per a fer el tancament també econòmic de l’aplec d’aquest any i començar de preveure ja el de l’any vinent amb l’equip de pabordes que es pugui constituir.

Es va valorar moltíssim l’aplec i es va prendre nota de diferents coses a tenir en compte de cara a la pròxima edició.

I es va cloure amb una mica de celebració festiva, perquè el resultat de tot plegat s’ho mereixia. I es va visitar la restauració del cambril de la Mare de Déu.

No es va concretar reunió de la Comissió pendents de gestions a fer.