2019.04.20 – Lectures de la Vetlla Pasqual C – 20 d’abril de 2019

Aquest és l’enllaç, primer en pdf i tot seguit en imatge.

Vetlla Pasqual C