La reunió del Consell de Càritas Interparroquial del 9 de desembre de 2019

Logo02El Consell de Càritas Interparroquial de Torelló, format pels responsables dels programes que es fan, es reuneix cada mes per fer el seguiment dels programes i per prendre les decisions que facin falta per a la bona marxa de tota l’activitat de Càritas.

La reunió va ser el dilluns, dia 9 de desembre, a les 8 del vespre i després d’uns moments de pregària, reflexió, va començar com sempre per l’aprovació de l’acta de la reunió anterior que ja havíem rebut per correu electrònic.

Hi va haver una primera informació sobre el canvi que hi haurà en les parròquies de Torelló. Avui, però, encara no ha pogut venir el qui ha de fer de rector de nou.

Tot seguit, hi va haver la informació detinguda i detallada de reunions diverses, tant amb serveis socials, com a nivell diocesà i altres gestions i accions fetes.

Després ja passem a fer la previsió de la Campanya de Nadal, amb el que vol dir de fanalets i de concerts que es van preveient, el de la Coral Cervià, el de la Coral Lloriana Jove i el concert de cambra del Jofre Bardolet i la Maria Mauri.

La pròxima reunió del Consell de Càritas Interparroquial serà el dilluns, dia 20 de gener, a les 8 del vespre, a la Rectoria de Sant Feliu.