2018.03.31 – Lectures de la Vetlla Pasqual B – 31 de març de 2018

Aquest és l’enllaç, primer en pdf i tot seguit en imatge.

Vetlla Pasqual B