La reunió del Consell del 14 de setembre de 2015

Com és costum entre nosaltres, la reunió del Consell va començar amb una breu pregària en la qual es va llegir el text del llibre dels Fets dels Apòstols, capítol 8, versets 1-17. Seguidament es resà el Parenostre.

Després vàrem aprovar l’acta anterior, la del dissabte dia 7 de juny.

Passem tot seguit, d’acord amb l’ordre del dia, a repassar unes quantes novetats que hi ha hagut des del darrer Consell:

  • Pelegrinatge a Lourdes. No va presentar cap entrebanc ja que tot resultà perfecte. El temps hi acompanyà i es pogueren celebrar tots i cada un dels actes programats. El viatge en autocar permeté gaudir de les comoditats d’aquest mitjà de transport. Malgrat la crisi que patim, fou  considerable el nombre d’inscrits. Se’ns recorda que, mes rere mes, continua celebrant-se l’estona de “Pregària Mariana”.
  • Cartelleres a la porta de les dues esglésies parroquials. Satisfà comprovar que aquestes cartelleres ja són una realitat. Hi ha qui considera que podrien ser més grans i així resultaria més còmode llegir el que allí s’hi col·loca. No obstant es valora el fet de què ja hi siguin.
  • Bloc de les parròquies. S’ha simplificat l’adreça.
  • Acolliment de refugiats. Es una feina que les parròquies ja estan fent. N’és prova les dues noies que resideixen a la rectoria de Montserrat i els nois que resideixen al Pis de Pas.
  • Festa Major. Malgrat les deficiències tècniques (micròfons i altaveus) es valora positivament la  retransmissió via internet de l’Ofici de Festa Major. Se’ns recorda que l’Ofici solemne del dia de Rocaprevera, també serà retransmès, pel mateix mitjà.
  • Catequesi. El treball de Catequesi es realitza de manera conjunta amb les quatre parròquies de La Vall del Ges. L’experiència viscuda fins ara està resultant molt enriquidora. El proper dia 3 d’octubre la Missa Familiar de Catequesi es celebrarà a l’església de Sant Pere de Torelló. El dissabte en què s’inauguri l’exposició de Pessebres a la parròquia de Montserrat (si és que aquesta exposició esdevé una realitat) la Missa Familiar de Catequesi es celebrarà a la Parròquia de Montserrat i a primers d’abril del proper any es celebrarà a la Parròquia de Sant Feliu. Si no hi ha cap celebració d’aquest caire a l’església de Sant Vicenç, és degut a les reduïdes dimensions d’aquest temple.
  • Ràdio Ona i les parròquies. De moment aquest programa de caire mensual manté el mateix format. Quan es presenti l’ocasió ja es tractarà de manera adient la manera com enfocar-ho perquè, dintre de cada programa, hi hagi uns minuts dedicats a comentar l’Evangeli o, si s’escau, algun document que pugui tenir una certa transcendència.
  • L’Ajuntament i el camp del Montserratí. De moment queda aparcat el tema de què pot fer l’Ajuntament amb el camp de futbol del Montserratí perquè el pressupost és molt elevat. L’Ajuntament farà passos davant del Bisbat, intentant arribar a un acord tot presentant alguna petició concreta.
  • Estats de comptes. Està abastament publicat en el bloc de les parròquies. Pel que fa als vitralls malmesos a l’església de Sant Feliu, s’han demanat dos pressupostos. El més econòmic parla de 7.200 euros per arranjar el vitrall de Sant Pere i Sant Pau, 2.500 pel que pertoca a Santa Cecília i 2.300 pel que fa al de la Capella del Santíssim (paleta apart). Tenint en compte els 3.000 euros abonats per la companyia asseguradora i el coixí que encara hi ha, s’acorda arranjar el de Sant Pere i Sant Pau. El de Santa Cecília i el del Santíssim hauran d’esperar. El bisbat ha informat al Sr. Rector que no calia pagar l’IBI ni del Casal ni del Centre Cívic, fet que permetrà que sigui més còmode el coixí econòmic.
  • Aplec de Rocaprevera. La Sra. Glòria Ordeig, membre del grup de pabordes que han vetllat i vetllen per l’aplec d’enguany, ens exposa amb tota mena de detalls el treball que els pabordes han anat duent a terme, sempre procurant que aquest aplec sigui profitós per a tothom qui en vulgui gaudir. Es constata que ha estat un treball que exigeix moltes hores de dedicació. Tots els membres del Consell Pastoral allí presents li manifestem el nostre agraïment. També ens exposa de manera detallada tot el programa d’actes, tant de caire religiós com de caire lúdic que configura l’Aplec. Tots i cada un d’aquests actes es troben registrats en el programa de l’Aplec, que, cal deixar-ne constància, ha estat treballat de manera encertada i acurada. Ens adonem que són moltes les entitats de caire cívic que han manifestat ganes de col·laborar a l’èxit de l’Aplec, preparant actes referents al que a elles els hi és propi. Manifestem el nostre desig de què sigui ben nombrós el nombre de persones que en gaudeixin i se n’aprofitin.

Després de tot això, com sempre a les reunions de començament de curs, hem de decidir el lema que orienti la pastoral del curs 2015-2016.

Ha estat considerable la tirallonga de lemes que s’han valorat. Cal recordar que, per voluntat del Papa Francesc, estem a moments d’entrar en el compromès “ANY DE LA MISERICÒRDIA”, fet que té un cert pes a l’hora d’escollir el lema.

Un cop deixatats tots i cada un dels lemes, presentats s’acorda que l’escollit per orientar la pastoral del proper curs, sigui el que dibuixa aquella pregunta que Déu va fer a Caín després que aquest hagués mort Abel, el seu germà, i que ens la recorda el llibre del Gènesi, capítol 4, verset 9: ON ÉS EL TEU GERMÀ?

“On és el teu germà” (Gn 4,9)

Visita Pastoral. Se’ns recorda que aquesta visita tindrà lloc a finals d’octubre i a primers de novembre (la “missa estacional” serà el diumenge dia 25 a la parròquia de Sant Feliu i el diumenge dia 8 de novembre a la Parròquia de Montserrat.

El Sr. Bisbe també visitarà la residència de Cals Avis i la petita comunitat de germanes que hi resideixen, així com també el col·legi Sagrats Cors i la petita comunitat de monges que vetllen per aquest centre educatiu i formatiu.

Està prevista una reunió amb el Sr. Bisbe a la que hi estaran convidats els diferents organismes que canalitzen la dinàmica de les dues parròquies.

La permanent del Consell serà qui programarà el calendari d’aquestes visites i reunions.

La reunió d’aquest Consell s’acaba ben puntual a dos quarts d’onze del vespre, malgrat hagin quedat temes per tractar.

Acordem la data de la propera reunió per al dia 9 de novembre a les 9 del vespre, a la Rectoria de Sant Feliu.